SSM

Vector Inteligent Service ofera servicii de consultanta in domeniul securitatii si sanatatii in munca, referitoare la:
 • elaborarea de instructiuni proprii, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca
 • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unitatii
 • stabilirea zonelor care necesita marcare si semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
 • evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic
 • identificarea echipamentelor de protectie necesare pentru posturile de lucru si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie conform HG nr 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 • participarea la cercetarea evenimentelor potrivit competentelor conferite de legislatia in vigoare;
 • urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor precum si comunicarea scrisa referitor la realizarea sau nerealizarea lor;
 • organizarea sedintelor comitetului de sanatate si securitate in munca, pentru societatile cu peste 50 de salariati
 • realizarea evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locul de munca
Veți avea plăcerea să lucrați cu noi din diverse motive: suntem o echipa tânara, competentă și răspundem prompt cerințelor dumneavoastră!
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8