Situatii de urgenta

Prin personal specializat si certificat, Vector Inteligent Service ofera consultanta referitor la situatiile de urgenta si PSI, prin prestarea urmatoarelor servicii:
 • emiterea actelor de autoritate referitor la crearea responsabilitaţilor factorilor de decizie;
 • intocmirea necesarului cu dotarea punctelor de lucru cu mijloace iniţiale de stingere;
 • instruirea personalului la angajare, conform prevederilor în vigoare, pentru personalul cu contract de muncă;
 • elaborarea normelor specifice şi a instrucţiunilor proprii pentru fiecare loc de munca;
 • elaborarea tematicilor de instruire pentru instructajul introductiv general, specific şi periodic de PSI şi situaţii de urgenţă în funcţie de riscurile agentului economic;
 • verificarea în teren a respectării normelor PSI şi comunicarea constatărilor, reprezentantului legal;
 • verificarea periodică a efectuării instructajului, testarea anuală a personalului referitor la cunoaşterea şi respectarea normelor PSI şi Situaţii de Urgenţă;
 • sprijinirea personalului operatorului economic pentru cunoasterea planurilor de intervenţie şi modului de actiune in condiţiile pentru care a fost intocmit;
Veți avea plăcerea să lucrați cu noi din diverse motive: suntem o echipa tânara, competentă și răspundem prompt cerințelor dumneavoastră!
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8